Eind maart 2020 is het smartlappenforum ophouden te bestaan!

Er werd weinig of geen gebruik van gemaakt en kost veel tijd om alle aanmeldingen, welke komen uit vreemde landen, te verwerken.

Dit is veel werk om het te beheren en vandaar deze beslissing.

De agenda en de lijst met koren op plaatsnaam kunt u vinden op www.bvsl.nl