BVSL


Welkom op de site van de

Bond voor Smart & Levensliederen

 

Opgericht voor koren welke Smart en Levensliederen zingen, maar uiteraard zijn ook koren van andere genres van harte welkom.
Zo zijn er o.a. shantykoren, gezelligheidskoren, meezingkoren, popkoren, pimpkoren, kleine groepen enz. aangesloten bij de bond.

De bond is opgericht in februari 2007 en heeft nu ca 200 aangesloten koren.

De bond heeft als doel allerlei zaken zoals BUMA, FEMU, agenda, workshops e.d. te 
regelen voor koren, zodat zij onbekommerd hun hobby kunnen beoefenen.

Tevens is de bond aangesloten bij de Vereniging Koornetwerk Nederland
Zij behartigt de belangen van alle Nederlandse Korenbonden.
Tevens is de wet AVG van toepassing.

De bond heeft in 2011 een gelegenheidskoor samengesteld voor eenmalige deelname
aan een internationaal korenfestival in 2011 op Ibiza.

Gelegenheidskoor Ibiza 2011